Khuyến mãi 10/2018

Khuyến mãi 10/2018

Thời gian: 01/10/2018 – 31/10/2018

Đối tượng: Toàn bộ khách hàng lẻ Aya Spa

Nội dung chương trình: Giảm giá và tặng kèm sản phẩm/dịch vụ theo combo

Khuyến mãi ayaspa

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *