Thủy Liệu Pháp Spa

Thủy Liệu Pháp Spa

NGÂM BỒN GIẢI ĐỘC SÁNG DA LF 30’/350.000đ
NGÂM BỒN GIẢM STRESS CN 30’/350.000đ
NGÂM BỒN SĂN CHẮC TOÀN THÂN TM 30’/350.000đ
NGÂM BỒN SODA SPA TỪ NHẬT BẢN 20’/170.000đ