Chăm Sóc Toàn Thân

TẨY TẾ BÀO CHẾT BIO-GOMMAGE                                          30’/600.000đ

TẨY BIO-GOMMAGE ĐẮP NẠ RƯỢU VANG ĐỎ LÀM SÁNG 60’/1.500.000đ

TẨY BIO-GOMMAGE ĐẮP NẠ TẢO BIỂN SĂN CHẮC             60’/1.500.000đ